Portal MyEmploy
Permohonan Penempatan Pekerjaan (Graduate Employability)

letterhead.png

  • Maklumat Peribadi
  • Muat Naik Resume & HantarMuat Naik Resume

Resume Anda*
Resume anda hendaklah dalam format PDF dan tidak melebihi 10MB.

Saya mengaku bahawa keterangan di atas adalah benar. Sekiranya kenyataan yang diberikan tidak benar, pihak Yayasan Pendidikan Malaysia berhak menggugurkan/membatalkan permohonan ini.

Saya juga bersetuju dengan terma dan syarat yang ditetapkan oleh pihak Yayasan Pendidikan Malaysia dari semasa ke semasa tanpa notis.

Saya juga membenarkan segala maklumat diri saya digunakan oleh pihak Yayasan Pendidikan Malaysia untuk kepentingan yang bermanfaat pada saya.Kami menghormati privasi anda dan tidak bertolak ansur dengan spam dan tidak akan menjual atau menyewakan maklumat anda kepada mana-mana pihak ketiga. Kami juga tidak akan menghantar e-mel yang tidak diminta.